5.OKUL YAZILILARI TARİHLERİ
 
Dönemlere göre okula yazılılarının yapılacağı ve MEB tarafından belirlenen tarihler şu şekildedir :
 
1. Dönem :

Birinci Yazılı : 28-31 Ekim arası
Üçüncü Yazılı ( 2 sınav yapan derslerin 2. Yazılısı) : 6-17 Ocak arası

2. Dönem :
 
Birinci Yazılı : 24-31 Mart arası
Üçüncü Yazılı ( 2 sınav yapan derslerin 2. Yazılısı) : 2-6 Haziran arası
 
6.MERKEZİ SINAV TARİHLERİ
 
MEB’in belirlemiş olduğu Merkezi Sınav Tarihleri şu şekildedir :
1. Dönem : 25-29 Kasım arası
2. Dönem : 28-30 Nisan arası
 

Puan Hesaplaması

Merkezi Sınav Sistemi

Okul Yazılı Tarihleri

Sınav Konu Dağılımları