MERKEZİ SINAVLARA HAZIRLIK İÇİN KONU DAĞILIMLARI
 
Merkezi Sınavlara hazırlık için belirlenen konu dağılımları aşağıdaki şekilde olacaktır.

TÜRKÇE KONU DAĞILIMI :
 
1 – Fiilimsi
İsim Fiil
Zarf Fiil
Sıfat Fiil
 
2 – Cümlenin Öğeleri
 
Özne
Yüklem
Tümleçler
Özne-Yüklem Uyumu
 
1.DÖNEM TEOG SINAVI
 
3 – Cümle Türleri
 
Yapısına göre cümleler
Anlamına göre cümleler
Yüklemin yerine cümleler
Yüklem çeşidine göre cümleler
 
4 – Anlatım Bozuklukları
 
2.DÖNEM TEOG SINAVI
 
* Sözcük anlamı, cümle anlamı, paragrafta anlam, yazım kuralları ve noktalama işaretleri 6. Ve 7. Sınıfta görülmüş olup,8. Sınıf ile bağlantılı konulardır. Hazırlık çalışmalarında ihmal edilmemeleri gerekir.
 
7.2 MATEMATİK KONU DAĞILIMI:
 
1- Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
2 - Histogram
3 - Üslü Sayılar
4 - Köklü Sayılar
1. DÖNEM TEOG SINAVI
5 – Olasılık
6 – Standart Sapma
7 – Üçgenler
8 – Pisagor Bağıntısı
9 – Üçgenlerde Eşlik – Benzerlik
10 – Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranları
11 – sayı örüntüleri
12 – Özdeşlikler Çarpanlara Ayırma
13 – Kombinasyon
14 – Denklem Sistemleri
15 – Doğrunun incelenmesi – Eğim
16 – Geometrik Cisimler
17 – Arakesit ve Çok Yüzlüler
 
2.DÖNEM TEOG SINAVI
 
18 – Geometrik Cisimlerin alanları ve hacimleri
19 – Eşitsizlikler
20 – İzdüşüm
21 – Dönüşüm Geometrisi
 
7.3 FEN BİLİMLERİ KONU DAĞILIMI
 
1 – Hücre Bölünmesi ve Kalıtım
Mitoz Bölünme
Kalıtım
Mayoz Bölünme
Eşeyli Üreme
DNA ve Genetik Kod
Genetik Mühendisliği
Biyo Teknoloji
Mutasyon
Modifikasyon
Adaptasyon ve Evrim
 
2 – Kuvvet ve Hareket
 
Sıvıların Kaldırma Kuvveti
Yoğunluk
 
1.DÖNEM TEOG SINAVI
 
Gazların Kaldırma Kuvveti
Katıların Basıncı
Sıvıların Basıncı
Gazların Basıncı
 
3 – Maddenin Yapısı ve Özellikleri
 
Elementlerin Sınıflandırılması
Periyodik Sistem
Kimyasal Bağlar
Kimyasal Tepkimeler
Asitler-Bazlar
Su arıtımı
 
4 – Ses
 
Sesin özellikleri
Müzik ve Fen
Ses bir enerji türüdür
Ses Hızı
 
5 – Maddenin halleri ve ısı
 
Isı ve sıcaklık kavramları
Öz Isı
Maddenin Halleri ve Isı Alışverişi
Eritme-donma ısısı
Buharlaşma ve yoğuşma ısısı
Isınma-soğuma eğrileri
6 – Canlılar ve Enerji İlişkileri
Besin zincirinde enerji akışı
Fotosentes
Solunum
 
2.DÖNEM TEOG SINAVI
 
Madde Döngüleri
Enerji kaynakları ve geri dönüşüm
 
7 – Yaşamımızdaki elektrik
 
Elektrik akımının manyetik etkisi
Elektrik enerjisinin ısıya dönüşümü
Elektrikli araçların gücü
 
8 – Doğal Süreçler
 
Evren ve dünyamız nasıl oluştu?
Yer kabuğunu etkileyen levha hareketleri
Sıcaklık farkından kaynaklanan hava olayları
 
7.4 T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK KONU DAĞILIMI :
 
1 – Bir kahraman doğuyor
Batıya erken açılan kent : Selanik
Mustafa Kemal okulda
Cepheden cepheye Mustafa Kemal
Dört şehir ve Mustafa Kemal
Mustafa Kemal liderlik yolunda
2 – Yurdumuzun işgaline tepkiler
Osmanlı Devleti hangi cephede?
Geldikleri gibi giderler
Ve Milli Mücadele başlıyor
Egemenlik milletindir
T.B.M.M. isyanlara karşı
Barış antlaşması mı , ölüm fermanı mı?
 
1.DÖNEM TEOG SINAVI
 
3 – “Ya İstiklal, ya ölüm!”
 
İlk zaferimiz
Destanlaşan direniş
İstiklal milletimindir
Savaşa rağmen eğitim kongresi
Anadolu insanının büyük fedakarlığı
Dirilişin destanı : Sakarya
Hayat veren zafer
Savaşa son veren belge
Sanat ve edebiyat eserlerimizde kurtuluş savaşımız
 
4 – Çağdaş Türkiye yolunda adımlar
 
Saltanattan milli egemenliğe
Zaferin ve bağımsızlığın tescili
Milli sınırlardan milli ekonomiye
Başkent Ankara
Yaşasın Cumhuriyet
Çağdaş devlete doğru
Çok partili demokratik yaşam
Çağdaş uygarlığa doğru adımlar
Hukuk ve aile
Rejim karşıtı bir isyan
Kabotaj bayramı
Mustafa Kemal’e suikast girişimi
Bir devrin analizi : Nutuk
Harf inkılabından millet mekteplerine
Milli kültürümüz aydınlanıyor
Kubilay olayı
Bir Cumhuriyet kenti
Çağdaş üniversite yolunda
Devlet ve toplum elele
Modern tarımın doğuşu
Az zamanda çok ve büyük işler yaptık
Sanat ve spor
Çağdaş Türk kadını
Soyadı kanunu
5 – Atatürkçülük
Türk çağdaşlaşması
Atatürk’ü etkileyen olaylar ve fikirler
Herşey güçlü bir Türkiye için
Cumhuriyet’le bir milletiz
Cumhuriyet’in vatandaşlarıyız
Ne mutlu Türk’üm diyene !
Halkçılık
Toplumda devlet desteği
Laiklik
Her alanda yenilik
İnkılapların temel dayanağı
En büyük eser
 
2.DÖNEM TEOG SINAVI
 
Mazlum milletler
Cumhuriyet bize emanet
 
6 – Atatürk dönemi Türk dış politikası ve Atatürk’ün ölümü
 
Türk dış politikası
Hatay Türkiye’ye katılıyor
Atatürk bizimle
 
7 – Atatürk’ten sonra Türkiye : İkinci Dünya Savaşı ve sonra
 
Yine bir dünya savaşı
Demokrasi yolunda Türkiye
İnsan haklarıyla vardır
Soğuk savaş yılları
Gelişen Türkiye
Savaşta ve barışta Türk ordusu
Türkiye’ye yönelik tehditler
SSCB dağıldıktan sonra
Körfez’de savaş
Bir proje de siz yapın
AB’ne doğru
 
7.5 İNGİLİZCE KONU DAĞILIMI :
 
1 – Frienship
2- Road to success
3 – Improving one’s look
4 – Dreams
1.DÖNEM TEOG SINAVI
5 – Atatürk – The Independence War
6 – Detective Stories
7 – Personal experiences
8 – Cooperation in the family
9 – Success stories
10 – Reading for entertainment
11 – Personal goals
12 – Personality types
13 – Language learning
 
2.DÖNEM TEOG SINAVI
 
14 – Preferences
15 – Precautionary measures
16 – Preferences
17 – Emphathy
 
7.6 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONU DAĞILIMI :
 
1 – İbadet
Zekat, Hac ve Kurban ibadeti
2 – İnanç
Kaza ve kader
 
1.DÖNEM TEOG SINAVI
 
3 – Hz. Muhammed
Hz. Muhammed’in hayatından örnek davranışlar
4 – Hz. Kur’an ve yorumu
Kur’anda akıl ve bilgi
5 – Ahlak
İslam dinine göre kötü alışkanlıklar
6 – Din ve kültür
Dinler ve evrensel öğütler
 
2.DÖNEM TEOG SINAVI
Dinlerin ve islamın evrensel öğütleri
Din dersine katılım mecburiyeti olmayan öğrenciler için değerlendirme Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. Inkilap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil derslerinden yapılacaktır. Din dersinin kapsayacağı puan dilimi diğer derslere eşit olarak paylaştırılacaktır.

Puan Hesaplaması

Merkezi Sınav Sistemi

Okul Yazılı Tarihleri

Sınav Konu Dağılımları