2.YERLEŞTİRME PUANININ OLUŞTURULMASI
 
6.,7. VE 8. Sınıfların YBP’si 300 üzerinden, merkezi ortak sınavları puanı
700 üzerinden hesaplanacaki, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ise bu
ikisinin ortalaması alınarak 500 üzerinden hesaplanacaktır.

6-7-8 Sınıf Yılsonu Başarı Puanı
300
+ Merkezi Sınav Puanı
700
= 1000/2=500

 
3.AĞIRLIKLI YILSONU BAŞARI PUANININ HESAPLANMASI
 
Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yıl sonu
puanlarının, o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının, o sınıfa ait haftalık
ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Bu puan;
yazılı sınavlar, merkezi sınavlar, performans ödevleri ve proje notlarının eşit katkısıyla oluşur.

8. SINIF YILSONU BAŞARI PUANININ HESAPLANMASI
8. SINIF  1. DÖNEM 2. DÖNEM
DERSLER HAFTALIK DERS SAATİ 1. SINAV PUANI 2. SINAV PUANI 3. SINAV PUANI PERFORMANS PROJE ORTALAMA AĞIRLIKLI ORTALAMA 1. SINAV PUANI 2. SINAV PUANI 3. SINAV PUANI PERFORMANS PROJE ORTALAMA AĞIRLIKLI ORTALAMA
TÜRKÇE 5 76 84 70 75   76,25 14,1204 75 90 70 80   81,25 15,0463
MATEMATİK 4 40 35 60 60 80 55 8,1481 65 74 63 80 85 74,8 11,0815
FEN VE TEKNOLOJİ 4 70 88 45 80   70,75 10,4815 65 72   90   72,5 10,7407
T.C. İNKLAP TARİHİ 2 84 90   90   88 6,5185 77 80 80 80   79 5,8519
YABANCI DİL 4 78 60 60 80   69,5 10,2963 75 72   75   75,5 11,1852
DİN 2 76 92   85   84,3333 6,2469 74 86   85   81,6667 6,0494
GÖRSEL SANATLAR 1 75 77   80   77,3333 2,8642 80 75   90   83,3333 3,0247
MÜZİK 1 85 90   85   86,6667 3,2099 85 85   80   96,6667 3,0864
BEDEN EĞİTİMİ 2 100 100   100   100 7,4074 90 100   100   88,3333 7,1605
TEKNOLOJİ TASARIM 2 90 75   90   85 6,2963 90 85   90     6,5432
TOPLAM 27             75,5895             79,7698
8. SINIF YIL SONU BAŞARI PUANI 77,6796

Puan Hesaplaması

Merkezi Sınav Sistemi

Okul Yazılı Tarihleri

Sınav Konu Dağılımları