TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ (TEOG)

MEB tarafından, Eylül 2013 tarihinde Orta Öğretime Geçiş Sistemi’yle ilgili açıklamalar yapılmış ve sistemde değişiklikler yapıldığı duyurulmuştur. Kaldırılan SBS sistemi yerine, 2013-2014 Eğitim-öğretim yılından itibaren Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi uygulanmaya başlanmıştır.
Geçiş sistemini esnekleştirmek, öğrenci-öğretmen-okul arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmek, ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak ve sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak gibi amaçları olan yeni sistemle ilgili merak ettiğiniz her şey, bu kitapçık içeriğinde sizlere sunulacaktır.
 
1.TEOG SİSTEMİ
 
İlk etapta, yani 2013-2014 eğitim yılında gerçekleştirilecek merkezi sistemli ortak sınavlara sadece 8. Sınıf öğrencileri girecek olup, 6 ve 7. Sınıf öğrencileri de önümüzdeki yıllarda kademeli olarak sınav sistemine dahil edileceklerdir.
TEOG sistemine göre öğrencilere Kasım ve Nisan aylarının sonunda, 6 dersten Merkezi Ortak Sınav uygulanır. Bu dersler Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. Inkilap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’dir.
 
• Öğrencilere 6 dersten her dönem birer adet olmak üzere, yıl boyunca toplam 12 adet merkezi sistem ortak sınavı uygulanacaktır.
• Belirtilen 6 dersin, yıl içinde gerçekleştireceği diğer sınavlar, daha önceden de olduğu gibi okul öğretmenleri tarafından “yazılı sınav” şeklinde yapılacak ve notlandırılacaktır.
• Merkezi sistem ortak sınavlar, test olarak 4 seçenekli çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.
• Testlerde doğrular yanlışları götürmeyecektir.
• Her okulda MEB’in açıkladığı ortak müfredat işlenecek ve merkezi sistem ortak sınav soruları o güne kadar işlenmiş konuları kapsayacaktır.
• Merkezi sistem ortak sınavlarının uygulandığı tarihlerde, okullar hafta içi 2 gün tatil olacaktır. Öğrenciler sınavlara kendi okullarında girecek, sınav süresince gözetmenliği başka okullardan gelecek öğretmenler yapacaktır.
• Belli nedenlerle sınava giremeyen öğrenciye telafi hakkı verilecektir. Bu öğrenciler ise sınavlara birkaç hafta sonra başka okullarda, hafta sonu girecektir.
 

TEOG Sistemine Bire Bir Hazırlık

Her bir derste aktarılan bilgiler, öğrencilerin farklı öğrenme stilleri de göz önüne alınarak uzman öğretmenleri tarafından değerlendirilir. Beklenenin altında performans sergileyen öğrenciler, ders dışı saatlerde eksik kaldıkları konularda öğretmenleri tarafından bire bir derse tabi tutulur. Konuların tekrar anlatılması, anlatılan bilginin değerlendirilmesi konu ile ilgili materyaller, test soru tipleri kullanılarak öğrencinin başarısı takviye edilir.

TEOG Sistemine Kurslarla Hazırlık:

Sistemde; Türkiye genelinde yapılan merkezi sınav sistemi olarak yer alan Seviye Belirme Sınavı’na Hazırlık, düzenlenen kurslarla da desteklenmektedir. 6. ve 7. sınıf öğrencilerin SBS Hazırlık Kursu Çalışmaları Cumartesi günleri; 8. sınıf öğrencilerin SBS Hazırlık Kursu Çalışmaları; Pazartesi ve Çarşamba günleri yapılmaktadır. Konular tekrar anlatılarak öğrenilen bilgiler pekiştirilmekte ve anlatılan konularla ilgili örnek sorular çözülmektedir.

Tekrarlanan her konu sonrasında, aktarılan bilgilerin ne kadar öğrenildiği, pekiştirildiği ve bu bilgilerin ne kadarını kullanabildiğini ölçmek amacıyla öğrencilerin test çözmesi sağlanır.

Motivasyon Gezileri:

Mezun olacak öğrenciler, sonraki eğitim hayatları için seçecekleri okulları tanıtmak amacıyla yıl içerisinde geziler düzenlenir. Bu gezilerin önceki senelerde mezun olarak bu okullara girmiş ağabey ve ablalarının refakatinde gerçekleştirilmesi planlanır. Daha önceki senelerde kendi okullarının öğrencilerini bu okullarda görmek öğrencinin başarı motivasyonunu artırır.

Puan Hesaplaması

Merkezi Sınav Sistemi

Okul Yazılı Tarihleri

Sınav Konu Dağılımları