Okulumuzda öğrencilerin sorumluluk bilincini yerleştirmek, ekip çalışmasını geliştirmek, planlama, araştırma, analiz etme ve zaman odaklı çalışma yetilerini kazandırmak için proje çalışmalarına yer verilir.

Bu projeler kimi zaman farklı yaş gruplarıyla beraber çalışmayı, kimi zaman da değişik okulların öğrencileriyle beraber çalışmayı gerektirebilir. Bu tip proje çalışmalarında öğrencinin farklı yaş grupları veya yeni tanışacağı öğrenciler ile iletişime girerek sosyalleşmesi de hedeflenir.