Eğitim

HEDEF BELİRLENİRKEN EBEVEYNLERİN TUTUMU

Hedefler, çocuğun gelişim sürecinin bir parçasıdır. Daha doğmadan ebeveynlerin çocuklar için koyduğu sayısız istekler vardır. Ancak her istek hedef değildir. Ebeveynlerin hedefleri çocukların iyi bir birey olmasıdır. Ancak bu bir hedef değil beklentidir. Bu beklentinin hedefe dönüştürülebilmesi için bir eylem oluşması gerekir. Çocuktan beklenen ilk istekler; kendi başına yemek yemesi, isteklerini ağlamadan istemesi, emeklemeden yürümesi hatta koşmasıdır. Peki çocuklar, ne zaman kendilerine hedef koyabilirler? Çocuklar, büyümeye başlayıp anne babadan ayrı bir birey olduklarını ayırt etmeye başladıkları zaman kendileri için hedef koymaya başlarlar. Hedeflerin oluşum esnasında ebeveynin tutumu çok önemlidir. Bazı ebeveynler kendi başına karar veremeyeceklerini düşünürler fakat uygun ortam sağlandığı takdirde çocuklar başarılı olabilir. Çocuğun hedef koymayı öğrenebilmesi için ilk başta ebeveynlerin onlara yol gösterici olması ve çocuğun kolay, başarabileceğine inandığı ve kısa hedefler olmalıdır ki çocuğun özgüveninde kırılma olmasın.

Okul öncesinde olan bir çocuğun hedefleri; anneden ayrılmak, okul ortamına uyum sağlamak, arkadaşlık kurması, isteklerini dile getirmesi, yaşına göre ince ve kaba motor becerileri yapabilmesi, öz bakım, dil, kişisel ve sosyal alanlarda yaşının getirdiği özellikleri yapabilmesidir.
Ortaokul çağına gelmiş bir çocuğun hedefleri ise iyi bir akademik başarı elde etmek, arkadaş ortamında daha çok ön plana çıkmak ve gerekirse popülerliği yakalamak, ailesine karşı kendisinin düşüncelerini yavaş yavaş kabul ettirmeye çalışmaktır.
Çocuğun kendine uygun hedefler belirleyebilmesi için ebeveynin yardımına ihtiyacı vardır. Çocuk, kendisini tanıyabilmeli bunun için de kendiyle ilgili farkındalığının gelişmesi gerekmektedir. Çocuk, yeteneklerinin, ilgi alanlarının farkında olmalı ya da ebeveyn fark edip farkındalığını ön plana çıkmasına yardımcı olması gerekir. Ayrıca erken yaşta kendi ile ilgili karar verme becerisini kazanabilmesi, sorumluluk duygusunun artmasına ve ilerideki yaşamında hedef oluşturma ve hayal kurabilme becerisine katkı sağlamış olacaktır.
Yapılan araştırmalarda, başarıyı elde etmiş kişilerin açık ve net hedeflerinin olduğu belirtilmiştir. Kısa süreli, net olan hedefler koymamız başarı olasılığını arttırmaktadır.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Gözde USTAOĞLU