Psikoloji

ÇOCUKLUK DÖNEMİ KORKULARI VE BAŞA ÇIKMA YOLLARI

Çocukluk dönemi; bireyde kimlik gelişiminin tamamlanmadığı , gerçekle gerçek dışı olanın tam olarak ayrıştırılamadığı ve dış etkilere oldukça açık bir dönem olduğu için çeşitli korku ve kaygıların gelişebildiği hassas bir dönemdir. Düşünsel ve duygusal olarak olayların önem derecesinin tam da netleştirilemediği bu dönemi, korku ve kaygılardan tamamen arınmış olarak hayal etmek pek de mümkün ...

Makaleyi oku
Psikoloji

YAŞAMIN 12 EVRESİ

Sizce yaşamın hangi evresi en önemlidir? Kimileri bebeklik ve erken çocukluk döneminin anahtar evre olduğunu düşünebilir; bu evrelerde çocukların beyni yaşamlarının geri kalan kısmını etkileyecek tüm yeni deneyimleri algılamaya açıktır. Kimileri fiziksel sağlığın genellikle en üst noktada olduğu gençlik ya da erken yetişkinlik dönemlerine işaret edebilir. Bazı kültürler ise; geç yetişk...

Makaleyi oku
Psikoloji

KAYIPLA BAŞA ÇIKMAK

Yaşam içinde hemen her zaman çelişkili durumlarla karşılaşırız. Mutluluk ve hüzün, değişim ve durağanlık, güçlülük ve zayıflık ; bir bütünün birbirini tamamlayan ve çoğaltan ayrılmaz parçalarıdır. Yaşamın bu karmaşık duygularıyla baş etmeyi öğrenmek, olgunlaşma serüvenimizin adımlarını oluşturur. Aştığımız her zorlukta ruhen biraz daha derinleşip özgüvenimizin arttığını ve bağlandığımız kişi ve değerlerin anlamlı olduğunu ...

Makaleyi oku
Psikoloji

ÇOCUKLARIMIZLA BAĞIMIZI GÜÇLENDİRMEK

Literatürde yapılan araştırmalar; ailesine ve okuluna bağlılık duyan çocukların duygusal açıdan sağlıklı, sevecen, kendisiyle barışık ve üretken bireyler olarak yetişme potansiyellerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Bu bilinçle yetişkinler olarak bizler için çocuklarımızla kuracağımız ilişki kalitesi çok büyük önem taşımaktadır. Çocukların ailelerine ve okul dönemiyle birlikte öğretmenlerine duyac...

Makaleyi oku
Psikoloji

ÇOCUKLARIMIZDA AHLAKİ ZEKAYI GELİŞTİRMEK

Ahlaki zeka ; doğruyla yanlışı birbirinden ayırabilme ve doğru olduğuna inanılan değere göre davranabilme kapasitesidir. Literatürde ?ahlaki zeka? kavramı, ilk olarak 2005 yılında D.Lennick ve F.Kiel, Ph.D. tarafından geliştirilmiştir. Ahlaki zeka kavramı alanında yapılan araştırmalar bu özelliğin; bireylerde öğrenerek ve uygulama yaparak geliştirilebilen bir beceri olduğuna dikk...

Makaleyi oku
Deneme

YİNE KİTAPLAR, YENİ KİTAPLAR, YENİ HAYATLAR

Kitap okumanın güzelliğini ve doyumunu çocukluk yıllarımda ilçemizdeki halk kütüphanesinde tattım ve bugün hala o güzelliği yaşamaya devam ediyorum. Kitap okumanın ekmek gibi, su gibi, hava gibi yaşamsal ihtiyacım olduğunu hissediyorum.
Okuduğum zamanlarda sanki vücudum için gerekli olan bir ihtiyacımı gidermişim gibi mutlu olurum. Her zaman en büyük zenginliğin okuduğum ...

Makaleyi oku
Eğitim

HEDEF BELİRLENİRKEN EBEVEYNLERİN TUTUMU

Hedefler, çocuğun gelişim sürecinin bir parçasıdır. Daha doğmadan ebeveynlerin çocuklar için koyduğu sayısız istekler vardır. Ancak her istek hedef değildir. Ebeveynlerin hedefleri çocukların iyi bir birey olmasıdır. Ancak bu bir hedef değil beklentidir. Bu beklentinin hedefe dönüştürülebilmesi için bir eylem oluşması gerekir. Çocuktan beklenen ilk istekler; kendi başına ye...

Makaleyi oku
Psikoloji

ÇOCUKLARDA POPÜLARİTE KAVRAMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bu makalede 2015 yılında Amerika?da Gelişim Psikolojisi alanında süreli akademik yayınlardan Journal of Child Development da (Çocuk Gelişimi Akademik Bülteni) yayınlanan bir araştırmanın sonuçları ele alınmıştır. 20 ülkeden iki ile on yaş arası 2096 çocuğun katıldığı bu araştırma; Asya, Avustralya, Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde gerçekleştirilmiştir. Avustralya?da bulunan Queen...

Makaleyi oku
Psikoloji

TEKNOLOJİ ÇOCUKLARIN DUYGUSAL ZEKASINI DÜŞÜRÜYOR MU?

Psychology Today bülteninde yer alan bu makalede teknoloji kavramı; çocukların duygu ve düşüncelerinin farkında olmalarını ve başkalarına uyumlanmalarını engelleyen bir dış mekanizma olması yönüyle ele alınmıştır. Çocuklarımızın dikkatini şimdiki zamandan ayıran her teknik alet, bu kapsama girmektedir. Akıllı telefonlar, laptoplar, TV ve kulaklıklar; çocukların duyularını bulundukları çevreye ...

Makaleyi oku
Psikoloji

ÇOCUKLARIMIZDA ÖZGÜVEN DUYGUSU VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK

Arkadaşlık ilişkilerinde özgüvenli olmak, kararlılıkla istek ve ihtiyaçlarını dile getirebilmek önemli sosyal beceriler arasındadır. Erken yaş dönemlerinden başlayarak çocuklar, arkadaşları tarafından beğenilmeyi ve grup içinde diğerlerini olumlu bir şekilde etkileyebilmeyi arzu ederler. Çocuklarımızın kişiliğini güçlendirmek ve özgüvenini arttırmak için yetişkinler olarak...

Makaleyi oku
Psikoloji

TERÖR OLAYLARINI ÇOCUKLARA NASIL ANLATMALIYIZ?

Toplumu tümüyle etkileyen olaylar hakkında çocuklar ne biliyor, ne düşünüyor ya da en önemlisi ne hissediyor? Aylardır bildiğimiz patlayan bombalar? Biz büyüklerin bile duymaya, görmeye, konuşmaya artık mecalimiz kalmamışken kocaman meraklı gözlere bunu nasıl anlatabilirdik? Eminim cumartesiden beri sizlerde benzer durumlarda kalmışsınızdır. Gerçeği gizlemek mi ...

Makaleyi oku
Psikoloji

ÇOCUKLARLA ANLAŞABİLMEK

Çocuklarla konuşurken aklımızdan neler geçiyor ya da neler kaçıyor o an ne kadar farkındayız bunların? Söylemek istediklerimizi ne kadar doğru olarak söylüyoruz, anlaşıldı mı acaba diye ne kadar kaygılanıyoruz? Anne-baba olmak, ağabey-abla olmak ya da çocukları çok sevmek bu anlamda geçerliliğini bir anda kaybediyor ve sizi görünmez kılıyor. Karşınız da yaşıtınız yok dah...

Makaleyi oku
Psikoloji

AİLE İLE GEÇİRİLEN KALİTELİ ZAMANIN ÇOCUK ÜZERİNE

Hediye DEĞİL, İlgi ve Sevgi VERİN
Çalışan anneler genellikle çocuklarını ihmal ettiklerini düşünüp suçluluk duyarak, çocuklarıyla geçirdikleri saatlarde çocuklarının istediklerini yaparak onlara hediye verirler. Bu yüzden de çalışan anneler suçluluk duygusu hissettikleri için çocuklarına hayır kelimesini kullanmazlar. Dolayısıyla aileler sevgi ve s...

Makaleyi oku
Psikoloji

ÇOCUKLARDA TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

Eski zamanlarda insanların birbirlerine ulaşmak için saatlerce santralde bekledikleri zamanları çok büyüklerimden duyuyorum ama o günler çook eskilerde kaldı, şimdi dünyanın diğer kıtasına sadece bir tık uzaktayız.
Çağımızın çocukları çok erken dönemde teknoloji ile tanışıyor nerdeyse bebeklik döneminde.. .Birçok çocuk daha 3 yaşına gelmeden ?iyi? bilgisayar kullanıcısı olup kimseden...

Makaleyi oku