Sağlık

Okulumuz çocuk gelişimine önem verilir. Fiziksel gelişimleri takip edilerek büyüme eğrileri çıkarılır ve yaş ortalamasının altında kalan öğrenciler için ailelere tavsiyelerde bulunulur.  Çocuklarımızın sağlıklarını korumak ve risk oluşturan hastalıklara karşı bağışıklıklarını güçlendirmek amacı ile her sene 1. sınıf öğrencilerimize aşı programları, velinin onayı ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde uygulanır.

Acil durumlarda öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte önceden öğrenci velisi tarafından belirlenmiş en yakın sağlık kuruluşuna götürülürler.