Güvenlik

Okul, güvenlik risklerini; kaza ve yaralanma riskleri, dış riskler, ve doğal riskler olarak üç şekilde gruplandırmış ve bunlara karşı gerekli önlemleri almıştır. Öğrencilerin günlük hayatta maruz kalabilecekleri kaza ile yaralanma risklerini en aza indirmek için öğrencilerin yaşam alanlarında güvenlik esaslarına uygun materyaller seçilmiştir.

Ders dışı saatlerde her koridor ve birimde nöbetçi öğretmenler bulunmaktadır. Düşme, çarpma gibi küçük zedelenmelerde beden eğitimi öğretmeni anında müdahale eder.
 
Dışarıdan gelebilecek riskleri engellemek amacı ile okulda 24 saat güvenlik görevlileri hizmet vermektedir. Doğal risk olarak gördüğümüz doğal afetler ve son 10 yılda ciddiyetini toplum olarak çok daha fazla algıladığımız deprem konusunda ise tatbikatlar ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Özel İstanbul Koleji’nin binası, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün hazırlamış olduğu “Deprem Hasarsızlık” teknik raporuna sahiptir. Okulun bulunduğu Etiler semtinin sağlam kayalık bölge üzerinde olması ve okul binasının 2 katlı olması olası depremde zarar görme riskini asgariye indirir.

Ayrıca okulumuzda okul müdürü, rehber öğretmen, bir sınıf öğretmeni, bir branş öğretmenine ek olarak öğrenci ve veli temsilcisinden oluşan bir “Kriz Kurulu” bulunmaktadır. Her öğretmenin sorumlu olduğu bir öğrenci grubu vardır. Kriz (deprem, yangın, hastalık v.b.) anında bu öğretmen olaya müdahale eder, gerekli tüm önlemler alındıktan sonra veliler ile iletişime geçerek onları bilgilendirir. Acil yemek, su ve benzeri gereksinimler okul kantinindeki stoklardan karşılanır.