Günümüzde zaman ve mekandan bağımsız olarak insanlar, hızlı ve çok uyaranlı elektronik eğitim içerikleri ile, öğrenme hızlarını daha önce hiç olmadığı kadar arttırmışlardır.

Dünyada oluşan bilgisayar ve internet destekli eğitim anlayışını okulumuzda, 20 bilgisayardan oluşan bilgisayar laboratuarında sağlamaktayız. Microsoft Windows Server Enterprise Edition ile yönetilen network yapımız, tam güvenli internet erişimi sağlamaktadır. Laboratuarımızda projeksiyon cihazı yardımı ile, hazırlanan sunumlar ve interaktif eğitim içerikleri sunulmaktadır. Bu perspektiften hareketle önümüzdeki yıl tüm branşlarda sınıflar akıllı tahta teknolojisi ile donatılarak akıllı sınıflar oluşturulacaktır. Okulumuzda eğitimi verilen her yazılım ve donanım günceldir. Bu verdiğimiz yazılımsal ve donanımsal eğitim ile öğrencilerimiz uluslararası bilgisayar yeterlilik sertifikasyon programları için gerekli altyapıyı da kazanırlar.

Akıllı sınıflar, eğitim öğretimde etkileşimi yaratmanın en etkili yoludur. Bilgisayara bağlı ve internete açık bir elektronik tahtada ders anlatan bir öğretmenin eğitim materyallerinin zenginliği tartışılmaz. Bunun yanı sıra, yapılan dersler sesli ve görüntülü olarak kaydedilip arşivlenerek, internet ortamında öğrencilerle paylaşılması sağlanacaktır. Böylece öğrenci yoğun çalışma dönemlerinde anlamadığı konularda aile bireylerinden ya da yakınlarından yahut özel öğretmenlerden değil, internet üzerinden, kendisine verilmiş kullanıcı adı ve parola yardımı ile ilgili konun dersini video kaydı olarak izleyebilecektir.

Ana sınıfından itibaren başlattığımız bilgisayar derslerinde öğrencilerimize bilgisayar ve internet kültürünü kazandırmayı amaçlıyoruz. Güvenli bilgisayar kullanımı ve bunun önemi, işletim sistemini tanıma, İnterneti güvenli ve verimli kullanma, Office programları (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) ve donanım konularında MEB‘in öngördüğü müfredata paralel genişletilmiş planı ile eğitim-öğretimi sürdürüyoruz.

Okulumuzda Dijital Art kulübü çalışmaları bilgisayar laboratuarında gerçekleştirilir. Bilgisayar kulübüne katılan her öğrenci bir bilgisayar ve internet kullanıcısı olarak yeterli bilgi ve donanıma sahip olmanın yanı sıra internet ortamında, sadece birer seyirci olmaktan fazlasını yapabilir hale gelirler. Kendi amaçları ve ihtiyaçları doğrultusunda web sitesi hazırlayabilir ve bunu yayınlayabilirler. Öğrenciler, internetin sadece bir bilgi kaynağı olmadığını, aynı zamanda kendini ifade etme yollarından biri olduğunun da farkına varırlar.

Ayrıca kişisel bilgisayarlarını daha verimli şekilde kullanır hale gelir, ve bir sorunla karşılaştıklarında sorun giderme ile ilgili yapmaları gereken giriş seviyesindeki donanımsal bilgilere de sahip olurlar.

TEOG sınavına, yüksek akademik hedefleri olan öğrenciler yetiştirmek amacı ile okulumuzda planlı bir eğitim-öğretim süreci ilköğretim 3.sınıftan itibaren devreye sokulur. Başarılarımız tesadüflerin eseri olarak ortaya çıkan bir rastlantı değil,  yılların birikimi ve geleneğidir. Okulumuzda ana branş dersleri ve yabancı dil alanlarında yapılan ölçme ve değerlendirme süreçleri, objektif olması açısından, üniversiteler ve akademik danışmanlık kurumları ile birlikte yürütülmektedir.

Ölçme değerlendirme çalışmaları, bize okulun genel başarısı hakkında bilgi verebilecek kadar geniş olmakla birlikte, herhangi bir öğrencinin hangi dersin hangi konusunda ne kadar eksiği olduğunu analiz etmemizi sağlayabilecek kadar da hassastır. Bu sayede sınıf içerisinde öğrencinin anlamadığı konu alt başlığına kadar tespit edilebilir ve öğrenci dersiyle ilgili ders dışı zamanlarında program oluşturularak sınıf seviyesine yetiştirilir.