Basın ve Halkla İlişkiler
 
Özel İstanbul Koleji Halkla İlişkiler Birimi, okulun vizyonu ve misyonu çerçevesinde kurum kültürünü geliştirmesini, kurumsal değerlerin paylaşılmasını ve bütünsel kurum değeri oluşturulmasını sağlar. Okulun etkin bir şekilde tanıtımı için ;

- Okulun amacına, vizyon ve misyonuna uygun yayınlar yapar,

- Eğitim takvimi içindeki tüm etkinliklerin organizasyonunu planlar, özel günlerle ilgili organizasyonlar yapar,

- Görsel ve basılı tüm malzemeleri temin eder,

- Sosyal sorumluluk kampanyaları başta olmak üzere yardım kampanyaları, imza günleri, sergiler, paneller düzenler,

- Doğru ve etkin bir iletişim için okul misyonuna uygun toplantı ve seminerler düzenlenmesinde ilgili birimlerle birlikte çalışır,

- Öğrenci, veli ve tüm çalışanlarda Özel İstanbul Koleji ruhunun oluşması ve gelişmesi için gereken motivasyonu sağlayacak çalışmalarda bulunur.