Burs Şartnamesi
 

Öğrencinin T.C. vatandaşı olması,

Disiplin cezası almamış olması,

Bulunduğu okulda en az ilköğretim 4.sınıfını bitirmiş olması,

Başvuruda bulunacak öğrencinin başarı derecesi öğrenim gördüğü okulun kendi sınıf grubu içinde %10'luk diliminde olması,

Ailesinin geçen yıla ait aylık tüm gelirlerinin toplamı geçerli olan asgari ücretin 24 katını geçmemesi gerekmektedir.


Başvuru için gereken belgeler


Çalışan anne ve babadan işyerinden aldıkları onaylı maaş belgesi,

Aile bütçesine giren tüm meblağlar (kira ve benzerleri de dahil) aylık gelir olarak kabûl edilecektir.

Serbest çalışanlar için vergi levhası fotokopisi ve gelirini belirten bir yazı ile son beyanname örneği,

Kirada oturanlar için noter tasdikli kira kontratı.

Aile fertlerinin her birinin Nüfus Müdürlüğü'nden alınmış vukuatlı nüfus cüzdanı örnekleri.

Emeklilerden emekli cüzdanlarının fotokopisi ve bankanın son emekli maaşını gösterir yazı,


Çalışmayan aile bireylerinden muhtardan durumlarını bildirir belge.

Öğrencinin bir önceki yıla ait karnesinin fotokopisi.

Başvuruda bulunan öğrencinin öğrenci olan kardeşi varsa kardeşlerinin okullarından alınacak öğrenci belgesi.

 Burs isteğini bildirir dilekçe.


Özel durumlar


Görev başında şehit edilmiş güvenlik güçlerinin veya TSK mensuplarının çocuklarının,

Suikast sonucu şehit olan veya sakat kalan kamu görevlilerinin çocuklarının,

Anne ve babası vefat etmiş olanlarla, 2828 sayılı yasa hükümlerine göre devletin veya koruyucu bir ailenin himayesi altında olan çocukların,

başarı kriterlerine uygunluğu durumunda diğer hiçbir şarta bakılmaksızın burs kontenjanı dahilinde başvurusu kabul edilir.

Başvuru süresi

Başvuru süresi her sene 30 Mart tarihinde sona erer.