Kayıt Bilgileri

Özel İstanbul Koleji’nde her sene kayıtlar okulun kendi öğrencileri için Nisan ayı içerisinde tamamlanır. Kayıtların tamamlanmasından sonra eksik kalan kontenjan dahilinde ara sınıflardan öğrenci kabul edilir. Öğrenci kabulü aşağıdaki şartlarda gerçekleşmektedir;

Birinci sınıfa öğrenci kabulü Anasınıfımızdan gelen öğrencilerimize öncelik tanınarak başlamaktadır. Anasınıfımızdan geçişler ile 1.sınıf kontenjanının dolmaması halinde başvuru sırasına göre aday öğrenci değerlendirmeye alınır.

İkinci ve üçüncü sınıfa öğrenci kabulü, birinci sınıfa öğrenci kabulü prosedürü ile aynıdır.Her üç sınıfa da kesin kayıt, aday öğrencinin okul psikoloğu ve başvurulan sınıftan sorumlu öğretmen ile yapılan görüşmeler akabinde, verilen olumlu rapor dahilinde gerçekleşir.

Üçüncü sınıftan sonraki ara geçişlerde ( 4-8. sınıflar ), aday öğrenciler, okul psikoloğu ve öğretmen görüşmelerinin yanı sıra, akademik başarılarının ve ayrıca yabancı dil bilgisi seviyelerinin de ölçüleceği iki ayrı sınava tabi tutulurlar. Öğrenci akademik açıdan kabul edilecek sınıf özelliklerine uygun ise okula kabul edilir.