Eğitim

Okulumuzun hedefi; Yeni ilköğretim programına uygun olarak 5. sınıftan itibaren, çalışarak, başarabileceğine inanan, özgüveni yüksek, başarılı ve saygın bir üniversitenin yolunun yine başarılı ve saygın bir liseden geçtiğini bilerek çalışan öğrenciler yetiştirmektir.
 
Bu çerçevede Özel İstanbul Koleji’nde 5, 6, 7. ve 8. sınıflarda ders programları TEOG  çalışmaları ağırlıklı olarak yapılır. Öğrencilerin bu eğitimi sağlıklı yürütebilmeleri ve yüksek motivasyonla çalışmaları için geziler, söyleşiler, akademik ve sportif yarışmalar, partiler düzenlenir.

Ortaokulda 5. sınıftan itibaren öğrencilere ait sınıflar yerine; öğretmene ait sınıflarda eğitim yapılır. Öğrenciler ders programlarına göre fen bilgisi ve teknoloji laboratuarı, matematik sınıfı, sosyal bilgiler sınıfı, Türkçe sınıfı, yabancı dil sınıfına giderek dersleri takip ederler. Bu sistemle hem öğrencilerde “farkındalık” yaratılmış olur hem de sınıflarda branşlarına göre daha nitelikli bir eğitim için tüm materyaller eksiksiz bulunur. Bu sistem, üniversite yaşamında da karşılaşacağı eğitim alışkanlıklarına paralellik taşıdığından çocuğun ilerde eğitim göreceği kurumların eğitim kültürüne adaptasyonunda kolaylık sağlar. 5, 6 ve 7. sınıflarda hafta içi TEOG  çalışmalarının yanı sıra Cumartesi günleri, dönüşümlü olarak Türkçe, matematik, fen bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinden kurslar verilir.

Tarafsızlığın sağlanması amacıyla dışarıdan bir kurumun hizmeti dahilinde internet üzerinden alınan sorular ve testlerle öğrenciler sınavlara tabi tutulur ve veli internet üzerinden gelişmeleri bire bir izleme şansı bulur. 8. sınıfların kursları hafta içi iki gruba ayrılarak yapılır. Az sayıda öğrenci ile yapılan bu çalışmalar başarıyı arttırıcı bir önem taşır. Öğrencinin hangi konuda eksiği olduğu tespit edilerek kurslarla bu eksikler tamamlanır. 8. sınıf öğrencilerimize okul dışında özel bir kurumda hazırlattığımız seviye tespit sınavları verilir ve bu sınav sonuçlarına göre çalışmaları yönlendirilir. Soru analiz ve frekansları ile eksik bilgi kalmadan bir sonra ki sınava hazırlanmaları sağlanır.
 
Okulumuzda Almanca ve İspanyolca dersleri ikinci dil olarak 5. sınıftan itibaren verilmeye başlanır. İngilizceye küçük yaşlarda başlayan öğrencilerimiz birden fazla dil bilmenin önemini kavrayarak derslere devam ederler. Oyunlarla, diyaloglarla, ilginç hikayelerle ve kendilerinin hazırladıkları parçalarla dili etkin olarak öğrendiklerini hisseden öğrenciler Almanca ve İspanyolca'yı bir ders olarak değil; bir iletişim aracı olarak benimserler. Sekizinci sınıfı bitiren bir öğrenci kendisi, ailesi ve çevresi hakkında bilgi verecek ve yorum yapacak kadar bir bilgi ile mezun olur.

Yapılan çalışmalardan velinin haberi olması ve işbirliği açısından 8. sınıflarda her ay veli toplantısı yapılır; toplantılarda tek tek öğrencilerin durumu anlatılır ve öğrenci öğretmen veli işbirliği oluşturularak, sınava hazırlanmaları, eksik bilgileri sürekli tamamlanıp, genel tekrar ve deneme sınavları ile pekiştirilerek başarılarını yükseltmeleri sağlanır.