TENEFFÜSTE BALIĞA GİDELİM Mİ? EVE GİDERKEN SLALOM YARIŞINA
NE DERSİNİZ? ŞAŞIRMAYIN, BURASI NORVEDž

zel İstanbul Koleji Yabancı Diller Departmanı, yabancı ülkelerdeki okullarla her sene gerçekleştirdiği projelere bir yenisini ekledi. Halen Georgetown Üniversitesi Washington D.C. beraberliğinde yürüttüğümüz (One World Youth Project) OWYP’den sonra, Norveç’te faaliyet gösteren Ormelen Skole ile yeni projelerin temelini atıyoruz. Bir süredir iletişim halinde olduğumuz okul yetkilileri geçtiğimiz hafta karşılıklı görüş alışverişi ve incelemeler için İstanbul’da bulunuyorlardı.

Okulumuzu ziyaret ederek hem eğitim sistemimizi incelediler, hem de okulları ve eğitim sistemleri hakkında detaylı bilgiler aktardılar. Biz Norveç eğitim sistemine, onlar da okulumuzun eğitim sistemine hayran kaldılar.
Norveç bildiğiniz gibi Kuzey Avrupa’da İskandinav Yarımadası’nın batısında yer alıyor. Ülkenin en büyük ekonomik girdilerini, kuzey denizindeki petrol yatakları ve balık ihracatı oluşturuyor. Ülkedeki kişi başına düşen GSMH Türkiye’dekinin 4 katına, işsizlik oranı 1/3 ine denk geliyor. Vatandaşlarına AB normlarının üzerinde bir hayat standardı sunduğu için Avrupa Birliği’ne girmemeyi tercih etmişler. Sahip oldukları doğal güzellikleri çok iyi koruyorlar. Doğa harikası olan fiyortlar Norveç’in en güzel kıyılarını oluşturuyor. Ülkenin 2/3 si dağlarla kaplı olduğu için yerleşim birimleri deniz kıyısındaki şehirlerde toplanmış. Çok soğuk ve sert bir iklime sahip. Beyaz geceler Rusya’da olduğu gibi burada da yaşanıyor.

Ülke, nüfusunun büyük bir bölümü göç veriyor, bu yüzden de işsizlik sorunu yok denecek kadar az. Nüfus yoğunluğu eşit dağılımda bulunan şehirleşmeden dolayı, eğitim sistemi her bölgede eşit fırsatlar sunuyor.

Dolayısıyla hayata adım atan gençler ne liselere, ne de üniversitelere girişte, çocuklarımız gibi herhangi bir yarış veya eleme sistemine tabi olmuyorlar. Aslında eğitim sistemlerimiz arasındaki en büyük fark da tam bu noktadan kendini göstermeye başlıyor.


Geçtiğimiz hafta okulumuzda ağırladığımız Ormelen Skole öğretmen ve idarecileri, öncelikle, okulumuzun farklı sınıf seviyelerinde gözlem yapma şansını yakaladılar. Derslerimizi inceleyerek, öğretmenlerimizin kendi sınıflarındaki ders verme tekniklerini izleme fırsatını yakalayan grup, akabinde ikiye ayrılarak bir kısmı okulumuz rehberlik birimi çalışmaları ve Türkiye’de genel olarak rehberlik uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantısına katılırken, diğer bir grup da, İngilizce Bölümü öğretmenlerimiz ile birlikte, gerçekleşebilecek ortak projeler üzerinde fikir alışverişi yaptıkları bir toplantılar gerçekleştirdiler.

Okulumuzdaki yabancı dil eğitiminin başarısından, sosyal kulüplerin çeşitliliği ve eğitim standından çok etkilendiğini belirten Okul Müdürü Jannike Strugstad, şehrin getirdiği bütün kültürel avantajlarını kullandığımız yönünde yorumlarda bulundu. Her çocuğa eşit fırsatı sunma gayretimizden kaynaklanan, akademik destek programlarımızı incelediler. Okulumuz kulüp aktiviteleri içinde bulunan müzikal çalışmalar kapsamında 8-13 yaş grubundaki öğrencilerimizin kollektif şekilde yabancı dilde bir eser sahnelemeleri ise Norveçli meslektaşlarımızda hayranlık uyandıran bir başka konuydu. Benzer çalışmaları nasıl yapabilecekleri konusunda görüş alışverişlerinde bulundular. Öğretmen kadromuzun kendi alanlarında uzmanlaşmış olmaları ise dikkatlerini ve ilgilerini çeken bir başka konuydu. Kendi eğitim sistemlerinden bahsettiklerinde ise şaşırma ve etkilenme sırası bize gelmişti.
Norveç’te çocuklar eğitim hayatlarına 6 yaşında başlıyorlar ve Norveçli çocuk nüfusun %97,4 ü devlet okullarını tercih ediyor. Eğitim politikalarının her bölgede eşit şartlar sunması özel okulların gerekliliğini ortadan kaldırıyor. Özel okulların okullaşma içerisindeki oranı %3’ü bulmuyor ve hükümetten finansal destek alabiliyorlar. Okullardaki sınıf mevcutları ortalama 27 öğrenciden oluşuyor. Eğitim öğlen 13:00’da sonlanıyor. Yabancı dil haricindeki bütün derslere tek bir sınıf öğretmeni giriyor. Yabancı dil dersleri haftada 3 saati geçmiyor. 10.sınıfa kadar herhangi bir derste sınav uygulanmıyor. Akademik eğitimle eşit oranda saha eğitimine ağırlık veriyorlar. Müfredatın bir parçasını matematik, fen, anadil dersi gibi akademik dersler oluştururken diğer parçasını da doğada çıra bulma, ateş yakma, balık tutup ayıklama, pişirme gibi pratik hayata yönelik bilgiler oluşturuyor. Okul dışı aktivitelere çok fazla önem veriyorlar. Yaşadıkları coğrafya, bu konuda oldukça cömert davranıyor, çok fazla fırsatlar sunuyor. Öğrenciler balık tutup, sonra bu balıkları temizleyip pişirmeyi dahi okuldaki bir ders dahilinde öğrenebiliyor. Tabi Norveç’te yılın 9 ayının kar altında geçtiğini düşününce, okulun olmazsa olmazı “kayak” da yine öğrencilerin okulda öğrenebildikleri bir etkinlik. Açık hava etkinlikleri tüm okullarda yıl boyunca sürüyor ve mevsimlere göre etkinliklerin içeriği doğal olarak değişiyor.

Öğrencilerini 16 yaşına kadar herhangi bir sınava almayan, akademik dersler kadar yaşamdaki pratik bilgileri de vermeyi amaç edinen eğitim sistemi, başta gözümüze ne kadar farklı ve ütopik görünse de ülke şartlarının bizdeki kadar ağır bir rekabeti gerektirmeyen bir ortam sunmadığını düşününce, normal karşılamaya başlıyoruz. Ormelen Skole ile gelecekte gerçekleştirmeyi düşündüğümüz projeler konusunda yürüttüğümüz oturumlar, Özel İstanbul Koleji olarak bizler için de gerçekten önemli bakış açıları sundu. Eğitimin evrensel doğruları noktasında fikir alışverişinde bulunmamızı sağladı. Öğretmenlerimize değişik ufuklar açtı. Halihazırda da OWYP gibi devam eden uluslararası projelerimizi, gelecekte de aynı ciddiyette ve yoğunlukta sürdürmek önemli amaçlarımızdan biri. Gelecekte de Norveçli Ormelen Skole’nin bu tip ilişkilerimiz içerisinde yer alan önemli bir partner okul olmasını planlıyoruz.