YABANCI DİL EĞİTİMİNDE BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİ
 
Okulumuz Yabancı Dil Eğitimi Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Dil Eğitimi Bölümü ile ortak eğitim programları geliştirmekte ve işbirliği içinde bulunmaktadır.

Okulumuzdaki yabancı dil eğitim programı B.Ü. Eğitim Fakültesi yönetiminde akademisyen heyet tarafından şekillendirilmekte ve programın öğrencilere katkısı yakından gözlemlenerek geliştirilmektedir.

Program dahilinde öğretmenlerimizin dil eğitimdeki yeni yaklaşımlar ve eğitim uygulamaları alanlarındaki gelişimleri B.Ü. mensubu akademik heyet tarafından sürdürülmekte ve yurtdışındaki örneklerden durum değerlendirmeleri yapılarak uygulama alanlarında tatbik edilmektedir.