Türkçe

Türkçe, öğretimin tüm kademelerinde (üniversite de dahil olmak üzere) ana ders olarak kabul edilir. Türkçeye bu özelliği kazandıran ise anadili ve ulusal edebiyatı içinde barındırmasıdır.

Özel İstanbul Kolej’inde öğrencilere milli benlik duygusunu kazandırmak, anadilini sevdirmek, milli edebiyatı ve dünya edebiyatını öğretmek Türkçe dersinin önemli amaçlarından biridir. Türkçe eğitim programımız, ezberi hayattan uzaklaştıran, olayları sorgulayan ve araştıran, drama yollarının kullanıldığı, projelerin yapıldığı bir öğretim programıdır. Topluma, kendini yazılı ve sözlü olarak doğru ifade edebilen ve edebiyattan zevk alan bireyler katmak hedeflenmektedir.

Anadilini iyi bilen öğrenciler okudukları metni anlayıp yorumlama yeteneğine de ulaşmış olurlar. Türkçe dersinin gündelik hayatta ve öğrenim hayatında karşımıza çıkacak en önemli işlevi okuduğunu ve konuşulanları anlama, yorumlama, sözel veya yazılı olarak duygu ve düşüncelerini ifade etme gibi zihinsel faaliyetleri öğrencilere kazandırmasıdır.
 
Okulumuzun Türkçe eğitiminde hedeflediği sonuç Türkçeyi seven, doğru kullanan edebiyattan ve sanattan zevk alan, topluma kültürü ve duruşuyla kendini gösteren bireyler kazandırmaktır. Okulumuzda Türkçe derslerinde yapılan bir çalışma da okuma çalışmalarıdır. Öğrencilerin Türk yazar ve şairlerinin yanı sıra dünya edebiyatındaki yazar ve şairleri tanımalarını sağlamak, onların yaşamlarını ve eserlerini yorumlamalarına yardımcı olmaktır. Bu çalışmalar öğrencilerimize geniş bir zihin gücü kazandırmanın yanında genel kültür açısından da onlara büyük yarar sağlayacaktır.

Okulumuzda yapılan Türkçe eğitimi ile öğrencilerimizden;

• Okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirerek dilbilgisini doğru kullanmaları.
• Çeşitli ortamlarda yazılı ve sözlü olarak kendilerini akıcı ve doğru biçimde ifade edebilmeleri,
• Bağımsız okuma alışkanlığı edinmeleri ve bu alışkanlığı hayat boyu sürdürmeleri,
• Yazma becerilerini geliştirmeleri, düşüncelerini yazılı olarak ifade edebilmeleri,
• Eleştirel düşünceyi sözel ve yazılı olarak geliştirmeleri, duygularını ifade edebilmeleri ve özgüven sahibi olmaları,
• Araştırma becerilerini geliştirmeleri,
• Çeşitli okuma kaynaklarını kullanarak kişisel ve kültürel gelişimlerini sağlamaları,
• Farklı kültürlere karşı olumlu bir tutum sergilemeleri, değer vermeleri ve saygı göstermeleri beklenir.