Sosyal Bilgiler
 
Özel İstanbul Koleji’nde Sosyal Bilgiler dersi, öğrencilerimize tarih ve coğrafya bilgilerini öğrenmeyi ön planda tutarak soru sorma, düşünme ve sorgulama disiplinleri kazandırılarak işlenir. Öğrencilerimize milli gelenek ve göreneklerini unutmadan, evrensel değerlere de sahip çıkarak toplum içinde bir birey olması öğretilir.

Öğrendiklerini günlük hayatla ilişkilendirerek yorumlayan öğrenciler, günlük hayattan örneklerin tartışılması ile daha somut bilgiler elde etmektedirler. Özel İstanbul Koleji’nin öğrenci merkezli, dolayısıyla etkinlik bazlı çalışma prensibi, Sosyal Bilgiler dersinde kendini daha da hissettirmekte ve öğrencinin çevreyle olan etkileşiminde yeni anlayışlara olanak vermektedir. Derslerde işlenen konular düzenlenen okul dışı gezilerle desteklenir. Öğrenilmesi istenilen konular öğrencilere gerçek hayattaki izdüşümleri gösterilerek kavramaları kolaylaştırılır.