Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Okulumuzda rehberlik çalışmaları okul psikoloğu tarafından yürütülmektedir. Özel İstanbul Koleji rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimi her bir öğrenciyi tek tek tanımak, ilgi ve yeteneklerine göre, veliyi ve öğretmeni yönlendirmek için çalışmalarını yürütür. Yapılan çalışmalar; öğretmen, öğrenci, veli üçgeninde saygıya ve gizlilik esasına dayalı olarak sürdürülür.

Öğrencilerimizde empati duygusunun gelişimine yönelik amaçlar ve hedefler belirlenmiştir. Her öğrencinin farklı bir birey olduğunu kabul eden rehberlik çalışmaları bireysel farklılıklara saygı duyarak her öğrencinin değerli olduğuna inanır.

Bireyi merkez alan, akılcı, duygusal ve davranışçı metotlar uygulayarak tüm öğrencilerin duygusal, psikolojik ve sosyal anlamda gelişmesi için çalışılır. Bu çerçevede öğrencilerimizle etkileşim grupları oluşturularak dramatizasyon teknikleriyle karakter olgunlaştırma çalışmakları gerçekleştirilir. Okulda inşa edilen kavramların evde de devamlılığını koruyabilmek için bilgilendirme amaçlı veli görüşmeleri düzenlenir.
 
Özel İstanbul Koleji rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimi hizmetlerinin amacı öncelikle öğrencilerimizde geliştirilmesi istenen özellikler ve bunların eğitim modeline uygulanması konusunda öğretmenlerimize ve velilerimize rehberlik etmektir.