Müzik
 
Çocukluk döneminden başlayan sağlıklı ve doğru yönlendirilmiş bir müzik yaşantısının, bireyleri gelecek yaşantılarında daha başarılı, mutlu ve dengeli kılacağına inanan okulumuz, müzikle uğraşan çocukların, lisan öğrenme yeteneklerinin ve sosyal kabiliyetlerinin daha hızlı gelişeceğini gösteriyor. Araştırma sonuçlarından da çıkan sonuçlar, müziğin sadece bir eğlence aracı olmadığı, insan ruhunun derinliklerine, zihin ve düşünce dünyasına kadar uzanan bir iletişim yolu olduğudur.

Bu çerçevede Özel İstanbul Koleji’nin müzik eğitiminin genel amaç ve hedefleri de öğrencilerimizin kendini ifade etme kabiliyetlerinin gelişmesi, estetik ve yapıcı düşünmenin arttırılması üzerine inşa edilmiştir. Okulumuzda müzik dersleri öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmekte, onların mümkün olduğunca katılımcı ve yaratıcı olmaları sağlanmaktadır ayrıca teneffüslerde okul bünyesinde klasik müzik yayınına yer verilerek, öğrencilerimizde klasik müzik kültürü oluşturulmaya çalışılmaktadır. Değişik müzik eğitim metotları kullanarak, farklı yollardan müziği öğreterek, müziği çocuğun yaşamında vazgeçilmez bir parça haline getirmeyi hedeflemekteyiz.

Ayrıca Özel İstanbul Koleji’nde müzik eğitimi, ulusların birbirlerinin kültürlerini tanıması ve bu yolla karşılıklı bir hoşgörü ve anlayışın geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağı düşünülerek oluşturulmuştur. Bu yaklaşımla müzik eğitiminde dünya kültürlerine ait çeşitli müziklerden örnekler yer almaktadır.