Matematik
 
Özel İstanbul Koleji'ndeki matematik eğitiminde amaç; öğrenciye farklı düşünme yolları edinebilme, karşılaştıkları problemi iyi analiz edip pratik çözüme kavuşturabilme yeteneklerini kazandırmaktır. Matematik prensipleri öğrencilere sebep sonuç ilişkisi içerisinde prensibin oluşum temellerini araştırmalarını sağlayarak öğretilir.

Örneğin öğrenci Pi sayısının değerini ifade eden 3,1416 sayısını ezbere bilmek yerine, çemberin çevre uzunluğunun yüksekliğine olan oranı olduğunu ders sırasında yapılan deneylerle keşfeder. Bu şekilde edinilen bilgi daha aktif bir öğrenmeyi destekler ve öğrenilen bilgi ezbere dayalı olmadığı için daha kalıcı olur. Özel İstanbul Koleji’ndeki en önemli anlayışlardan biri yapılan işi sevmenin başarmak yolunda çok önemli olduğunu düşünmektir. Bu nedenle öğrencilerimize matematiği sevdirmek için:

* Öğrencilerimizin yaratıcılığını arttıran, farklı görüşlerle karşılaşıp empati kurabilmesini sağlayan “beyin fırtınası” yöntemi kullanılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin derse katılımını sağlayan; öğrencilere düşünme ve konuşma alışkanlıkları kazandıran “ soru- cevap ” tekniği de kullanmaktayız.
* Matematiğin temel prensiplerini oluşturan kuralları sorgulayarak, deneylerle ispatı yapılarak öğretilmektedir.
* Araştırmaya, problem çözmeye ve keşfetmeye dayalı çalışmalar uyguluyoruz.
* Öğrenme etkinlikleri içinde öğrencilerin projelerini sunmalarını sağlıyoruz.
* Klasik ders işleme tarzından farklı olarak bilgisayar destekli sunumlarla da ders işliyoruz.
* Matematiğin günlük yaşamda elle tutulabilir olduğunu anlatmak için çeşitli materyaller kullanıyoruz.

Okulumuzdaki matematik dersi aracılığı ile öğrencilerimizin matematiksel düşünce ve süreçleri derinlemesine anlamalarını sağlıyor ve anlamayı temel alan etkili matematik öğretimi esas alınarak ders işliyoruz.