Yabancı Dil Eğitimi
 
Özel İstanbul Koleji’nde yabancı dil eğitimine anadili eğitimi kadar önem verilmektedir. Globalleşme, ülkeleri, kültürleri, insanları her geçen gün daha da birbirine yaklaştırmakta ve bir dünya insanı olabilmek için daha çok lisan bilmek gerekmektedir. Farklı kültürle doğru iletişimi kurabilmek, lisan bilmeyi gerektirmektedir. Bunun farkında olan okulumuz İngilizce'yi anasınıfından başlayarak 9 yıl boyunca interaktif metotla, konuşarak ve yaşayarak öğretmektedir. Öğrenciler yabancı öğretmenlerle ancak kendi dillerinde iletişim kurabildiklerinden, yabancı dil okul hayatında doğal yaşamın bir parçası halindedir. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin gerçekleşmesinde görsel, işitsel her tür teknolojik olanaklardan yararlanılmaktadır.

Tüm kitaplarımız Avrupa Ortak Dil Birliği (CEF) standartlarına uygun seçilmiş olup ardışık konular takip etmektedir. İngilizce Bölümü dinleme, konuşma, okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmaya yönelik bir programla öğrencilerinin en iyi şekilde İngilizce öğrenmelerini amaçlar. Bağımsız bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladığımız öğrencilerimizin özsaygı ve özgüvenlerini geliştirmeleri üzerinde de önemle durulur. Düşünce alışverişi içinde bulunmak, öğrenmek ve öğrenmeyle ilgili problemleri tartışabilmek için öğrencilere kendilerini güven içinde hissedebilecekleri bir ortam yaratılır.
İngilizce eğitimi dışında, öğrenciler 5. Sınıfa geldiklerinde, Almanca veya İspanyolca dillerinden birini seçerek, bu dil bazında da 4 yıllık kapsamlı bir eğitim alırlar. Ek dil olarak seçmiş oldukları Almanca veya İspanyolca dilleri, 4 yıllık eğitim sonrasında da, kullanmakta zorluk çekmedikleri ikinci bir yabancı dil olarak öğrencilere kazandırılmış olunur.
 
 
Amaçlarımız;

• Okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirerek dilbilgisinin doğru kullanmalarını sağlamak,
• çeşitli ortamlarda yazılı ve sözlü olarak kendilerini akıcı ve doğru biçimde ifade edebilmelerini sağlamak,
• bağımsız okuma alışkanlığı edinmeye ve bu alışkanlığı hayat boyu sürdürmeye teşvik etmek,
• yazma becerilerini geliştirmek,
• bilgiyi aktarmaktan çok bir rehber vazifesi gören öğretmenlerimiz sayesinde bilgiye ulaşma yollarını öğretmek.
• Değişik türde eğitici materyaller kullanarak öğrencilerin okuma, yazma ve ders içi faaliyetlerindeki motivasyonlarını arttırmak ve bilgiyi kalıcı kılmak.
• Öğrencilerimize bir hayat boyu sürecek olan içsel eğitimlerinde nasıl çalışılacağını öğretmek, kendilerine plan hazırlama yetisini onlara kazandırmak
• Eleştirel düşünceyi sözel ve yazılı olarak geliştirmek, duygularını ifade edebilir halde özgüven sahibi olmalarını sağlamak,
• Araştırma becerilerini geliştirmek,
• Ders içinde teknolojik araçların kullanımını sağlayarak öğrencilerin ilgisini, yaratıcılığını geliştirmek ve bağımsız okuma çalışmalarını teşvik etmek,
• Çeşitli okuma kaynaklarını kullanarak öğrencilerin kişisel ve kültürel gelişimlerini sağlamak, (yaptığımız bilgi yarışmaları ve tartışma panelleriyle tatlı bir rekabet ortamı oluşturarak fikirlerini ortaya koymalarını sağlamak.)
• Farklı kültürlere karşı öğrencilerin olumlu bir tutum sergilemelerini, değer vermelerini ve saygı göstermelerini sağlamaktır.