Bilgisayar
 

Ana sınıfından itibaren başlayan eğitim öğretim sürecinde öncelikle öğrencilerimizde bilgisayar ve internet kültürünün oluşmasını sağlıyoruz. İşletim sistemini tanıma, interneti güvenli ve verimli kullanma, Office programları (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) ve donanım konularında M.E.B.‘in öngördüğü müfredata paralel genişletilmiş bir plan ile eğitim-öğretimi sürdürüyoruz.

Bunun yanı sıra bilişim teknolojilerine meraklı ve bu yönde ilgisi olan öğrencilerimizin katılabileceği seçmeli bilgisayar kulübümüzde internetin bir iletişim medyası olarak algılanması üzerinde duruyor ve her öğrencinin kendini ifade edebileceği basit bir web sitesi yapmasını hedefliyoruz.