Beden Eğitimi ve Spor
 
Özel İstanbul Koleji'nde beden eğitimi ve spor dersinin amacı, öğrencilerin yaş ve sınıf seviyelerine göre hareket ihtiyaçlarını belirleyip o yaş grubunu istenilen fiziksel yeterliliğe ulaştırmaktır. Okulumuz her yaş grubundaki spor faaliyetlerine özel önem vermektedir. Bu prensiple, her yaştaki öğrenci, kendi fiziksel gelişimine katkı sağlayacak şekilde, yaşına göre beden eğitimi veren programı görmektedir. Öğrencilerimiz, spordaki yetenek ve başarılarına göre yönlendirilmekte ve düzenli spor yapma alışkanlığı küçük yaşlarda aşılanmaktadır.

Özel İstanbul Koleji'nde beden eğitimi dersleri, jimnastik, basketbol, voleybol, hentbol, atletizm, yüzme gibi branşları içeren programıyla MEB müfredatına uyumlu bir şekilde sürdürülmekte ve bunun yanı sıra öğrencilere her ay yelken, atçılık, dağcılık, buz pateni ve bunlar gibi birçok yaygın olmayan spor dalı tanıtılmaktadır. Bu spor dallarına ilgi oluşması durumunda uygulanabilirliğine göre program içerisine alınmakta veya öğrenci bu sporları yapabileceği kulüplere yönlendirilmektedir.

 Özel İstanbul Koleji’nde beden eğitimi ve spor anlayışı öğrencilere yaşam boyu spor felsefesini benimseterek, onların yaşamları boyunca spor yapmalarını sağlamaktır. Beden eğitiminin çocuk gelişimi üzerinde fiziksel, psikomotor, zihinsel, sosyal ve duygusal etkileri vardır.

Fiziksel gelişime etkisi: Gelişim çağında yapılacak çalışmalar, kemik dokusu gelişimini, kasların iyi beslenmesini, eklemlerin işlekliğinin ve dokusal sağlığının korunmasını ve dayanıklılığını geliştirir.
 
Psikomotor gelişime etkisi, 3 grupta incelebilir: Genel davranış ve değişiklikleri, çocuğun toplum içinde kişiliğini belirleyen, görüntüsünü oluşturan davranışların tümünde görülen değişikliklerdir. Motor davranış ve değişiklikleri, bireyin yanıt olarak yaptığı hareketlerdir. Kompleks davranış ve değişiklikleri ise çocuğun davranış bütünlüğünü oluşturur.
 
Zihinsel gelişime etkisi: Beden eğitimi etkinlikleri aracılığıyla çocuk, sağlık ilkeleri ve hareketin yaşamdaki önemini kavrar. İnsan hareketinin doğası, büyüme ve gelişmedeki önem, temizlik, hastalıklardan korunma, dengeli ve yeterli beslenme, sağlıklı yaşam alışkanlıkları gibi konularda bilgi edinir.

Sosyal ve duygusal gelişimine etkisi: Başkalarıyla uyum ve eşgüdüm sağlama, toplum kurallarını öğrenme ve benimseme, çocukların duygularını ifade etme, bunalımlarını dışa yöneltme ve sıkıntılarından kurtulmalarına olanak sağlama, hareket ve yaratıcılığın gelişimi olarak sayılabilir.