Satranç Kulübü

Ana sınıfından başlayarak düşünme yetilerini, zihin becerilerini, sabır, saygı ve rekabet duygularını geliştirmek amacı ile çalışmalar yapılmakta ve öğrencilerimiz okullar arası müsabakalarda önemli başarılar elde etmektedirler. Çocuklar satranç oynayarak birçok farklı düşünceyle eşzamanlı uğraşma kabiliyetlerini geliştirirler.

Ayrıca yüksek konsantrasyon isteyen satranç oyunu, çocuklara herhangi bir durumun kendilerini fazlasıyla zaptetmesi yerine değişik faktörleri aynı anda tartmayı, ölçmeyi ve karar vermeyi öğretir.

Satranç çocuklarda alternatifli düşünmeyi, farklı çözüm üretebilme yeteneğini geliştirir. Eski doğu bloku ülkelerinde uzun yıllar, okullarda ders olarak uygulanan satranç okulumuzda da anasınıfı ve 1. sınıfta ders olarak gösterilmekte; ilerleyen sınıflarda ise seçmeli olarak kulüp saatlerinde satranç dersi görebilmektedirler.
 

Satrancın Akademik Faydaları:

ODAKLANMA (dikkat toplama) : Çocuklara dikkatle gözlemleme ve konsantre olmayı öğretir. Ne kadar zeki olurlarsa olsunlar olayları dikkatle izleyemezlerse doğru tepkileri veremezler.
 
GÖZÜNDE CANLANDIRMA : Çocuklara bir seri olayı olmadan önce gözlerinde canlandırmayı öğretir. Öncelikle gözlerinde canlandırma yeteneklerini geliştirmek için taşlara dokunmadan sadece bir hamleyle başlayıp daha sonra birçok hamleyi beyinlerinde yapmaları birçok alıştırma ile sağlanır.
 
İLERİYİ DÜŞÜNME (görme) : Çocuklar bir hareketi yapmadan önce düşünmeyi öğrenirler. Biz kendilerine şimdi yapacağına gelecek tepkileri ve bu tepkilere karşı ne cevap vereceklerini sormalarını ve düşünmelerini sağlarız. Zaman içinde satranç sabırlı ve düşünceli olmayı öğretir.
 
SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRME : Çocuklar akıllarına gelen ilk şeyi yapmamayı öğrenirler. Alternatifler düşünmeyi değişik durumlarda alternatiflerin artı ve eksilerini değerlendirmeyi öğrenirler.
 
KUVVETLİ ANALİZ : Çocuklar özel ya da ardışık birçok olayı değerlendirmeyi öğrenir. Olacaklar bana yardım mı eder yoksa zarar mı verir? Mantıklı düşünerek karar vermek her zaman ani tepkilerden daha iyidir.
 
KURAMSAL DÜŞÜNME : Çocuklar periyodik olarak detayları bırakıp daha büyük resmi düşünmeyi öğrenirler. Aynı zamanda model oluşturmayı ve bu modeli farklı ama ilişkili durumlarda kullanmayı öğrenir.
 
PLANLAMA : Çocuklar uzun vadeli hedeflere odaklanmayı ve buna ulaşmak için adım adım ilerlemeyi öğrenirler. Aynı zamanda farklı gelişmeler karşısında planlarını tekrar gözden geçirip gerekli değişiklikleri yapmayı öğrenirler.

Bu yeteneklerin hiçbiri sadece satranca özgü olmamakla beraber tamamı oyunun parçalarını oluşturur. Satrancın en güzel yanlarından biri çocuğun zekasını kamçılayan bir eğitim metodu olarak, yukarıdaki yetenekleri kazandırırken eğlenceli vakit geçirmelerini de sağlamasıdır. Sonuç olarak, satranç sayesinde çocuklar kritik durumlarda iyi düşünme, daha iyi problem çözme ve bağımsız karar verme yeteneğini kazanırlar ve bu yeteneklerini geliştirirler.