LEGO MINDSTROM ROBOTIKS KULÜBÜ

Çocuklara analitik düşünebilme yetisinin kazandırılmasında yardımcı olan Lego okulumuz Lego Mindstrom Robotiks Kulübü adı altında faaliyetlerini sürdürmektedir. Analitik düşünerek problem çözme algolitmalarının yanı sıra farklı tasarım araçları ile kendi tarzını oluşturarak tasarladıkları robotlar ile öğrencilerimiz yaratıcı etkinlik çalışması yapmaktadırlar.

Ayrıca
Lego Mindstorms Robotics Kulübü öğrencileri dünyada yaklaşık 50 ülkeden 100.000 çocuğun katılımı ile gerçekleşen dev projeye olan First Lego Ligine katılmaktadırlar. Kulüp saatlerinde üzerinde çalıştıkları robotlarını programlayarak, masa üzerinde çeşitli görevleri hatasız yerine getirmeleri ve bu yol ile puan toplama sistemine dayalı bu musabakalara hazırlanmaktadırlar.

Lego Mindstorms Robotiks Kulübümüz aynı zamanda her yıl First Lego Ligi tarafından belirlenen yılın teması hakkında proje hazırlarlar. 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında tema "İklim Değişiklikleri" oldu. İklim değişikliklerinin dünyamıza etkilerini ve bu soruna çözümler geliştiren okulumuz öğrencileri 81 okul içinde en iyi projeyi hazırlayan okul olarak 1. seçilmiş ve Danimarka'da Dünya Şampiyonasın'a katılmaya hak kazanmıştır.

Okulumuz'da öğrencilerimizin hem bilişsel öğrenme süreçlerini destekleyen, hem dünyanın faklı bölgelerinde 48 ülkenin gençleri ile aynı platformda sosyalleşmesini sağlayan Lego Mindstorms Robotiks Kulübümüzün çalışmalarını artırarak sürdürüyoruz.