Kısa Film Kulübü

Okulumuzda kulüp çalışmaları, yalnızca öğrencilerin sosyalleşme ve becerilerini artırma aktivitesi olarak görülmez,  proje tabanlı eğitim tam öğrenme metodu ile öğrencilerin en üst seviyede akademik başarı sağlamaları için branş derslerinin proje tabanlı olarak işlenmesinde en önemli ayağı oluşturur.

Kısa Film Kulübümüz, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Bilgisayar derslerinin projelendirilmesini sağlamaktadır.. Kısa filmin hazırlanışı, düzenlenmesi, çekilmesi ve sunumu ile kolektif çalışma olanağı sağlayan bir süreçtir.

Bu süreçte öğrenciler  hem bir filmin hazırlanması ile ilgili bilgiye sahip olurken diğer yandan senaryonun yazılmasından, yönetilmesine ve bilgisayarda işlenmesine kadar bir çok konuda çeşitli derslerden proje ödevi alırlar.

Bu keyifli, bilgi ve beceri yönünden zengin eğitim süreci dönem sonunda ki ufak galası ve sunumu ile öğrencilerimizin motivasyonu ve öğrenirken aldıkları hazzı katlamalarına sebep olmaktadır.

Kısa film hazırlanmasında aşağıdaki aşamalar kullanılır  ;

-Senaryo ve konunun belirlenmesi
-Karakterlerin belirlenmesi
-Senaryonu yazılması
-Sahne ve planların belirlenmesi
-Çekim
-Dijital ortama aktarım
-Montaj
-Sunum