Bilgisayar Kulübü
 
Özel İstanbul Koleji, dünya insanı olma ilkesinden hareketle öğrencilerine, modern çağın unsurlarını ve teknolojik gelişmeleri eğitim ve öğretim alanında hızla uygulamaya geçirerek sağlamaktadır. Dersler akıllı sınıflarda, bilgisayar, internet, projeksiyon ve smart boardlar ile çok uyaranlı ve etkileşim yaratan unsurlar ile yapılmaktadır. Tüm bu işleyişi tamamlayıcısı olarak bilgisayar dersleri ve kulübünde müfredat yürütülmektedir.

Bilgisayar dersleri ve Bilgisayar kulübünde ki öğrencilerin öncelikle, okulumuzda kullanılan eğitim öğretim metotlarına uyum sağlayabileceği düzeyde temel bilgi teknolojilerine sahip olması amaçlanır. Bu amaca ulaşan öğrenciler ile gelişmiş teknik bilgi ve uygulamalara geçilir. İstekli ve yetenekli öğrenciler ile seçimlerine göre web sayfası tasarımı, afiş yapılması, animasyon hazırlanması ve kod yazımı konularında çalışmalar yürütülür.

Öğretilen Programlar ve Amaçları

Okul Sistemine Oryantasyon ve Temel Bilgiler

YAPILAN ÇALIŞMA

KULLANILAN PROGRAM

AMAÇ

Bilgisayar güvenli kullanımı

Temel Bileşenler

Temel Bilgi Sağlama

İşletim Sistemi

Microsoft Windows XP

Temel Bilgi Sağlama

Kelime İşlem Programı

Microsoft Word

Temel Bilgi Sağlama

Elektronik Tablolama

Microsoft Exel

Temel Bilgi Sağlama

Sunum Hazırlama

Microsoft Power Point

Temel Bilgi Sağlama

Mail Yönetimi

Microsoft Outlook

Temel Bilgi Sağlama

İnternet Kullanımı

İnternet Exploretr

Temel Bilgi Sağlama


Gelişmiş Teknik Bilgiler

YAPILAN ÇALIŞMA

KULLANILAN PROGRAM

AMAÇ

 

 

 

Bilgisayar Donanım Bilgisi

Bilgisayar Parçaları

İleri Düzey Bilgi Edindirme

Bilgisayar Sorun Giderme

Bilgisayar Parçaları ve İşletim Sis.

İleri Düzey Bilgi Edindirme

İleri Düzey Kelime İşlem

Microsoft Word

İleri Düzey Bilgi Edindirme


Kulüp Çalışmaları

YAPILAN ÇALIŞMA

KULLANILAN PROGRAM

AMAÇ

 

 

 

Web Sitesi Kurulumu

Microsoft FrontPage,  Photoshop

Bilgi ve Beceri Artırma

Afiş Tasarımı

Adobe Photoshop

Bilgi ve Beceri Artırma

Animasyon Çalışmaları

Macromadia Flash

Bilgi ve Beceri Artırma

Kod Yazımı

Asp, Html

Bilgi ve Beceri Artırma