Basın Yayın Kulübü

Basın yayın kulübü, öğrencilerin kendini ifade biçimi olan yazı yazma yeteneğini ve buna paralel olarak Türkçe dilini iyi ve doğru kullanma yeteneğini geliştirmeyi hedefler.

Basın yayın kulübü; alanı ile ilgili çeşitli basın yayın kurumlarına geziler düzenleyerek, temelinde gazetecilik olan meslekleri tanıtarak ve basın organlarında işleyişin nasıl yürüdüğünü inceleyerek faaliyetlerini yürütür.
 
Bu sayede aynı işleyiş düzenini okulumuzda da uygulamayı hedefleyen kulüp, okul içerisinde oluşan etkinlikleri haber şeklinde okul bülteninde duyurur.

Kulüp öğrencileri okulumuzda düzenli olarak yayınlanan bülten ve dergilere yazılar yazar. Böylece kulüp öğrencilere yazı yazma konusunda cesaret vererek özgüvenlerini arttırır.