Rehberlik Servisi

Özel İstanbul Koleji felsefesi doğrultusunda rehberlik servisinin amacı, öğrencilerimize kendilerini tanımaları ve anlamaları konusunda yardımcı olmaktır. Rehberlik servisi çalışmalarını MEB tarafından da onaylanan çalışma planına sadık kalarak; öğrenci, veli ve öğretmenlerle, saygı ve gizlilik esasına dayalı olarak götürmektedir. Yapılan çalışmalarda bireyi merkez alan; akılcı, duygusal ve davranışçı metotlar uygulanmaktadır. Öğrencilerin bedensel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini izleyen ve değerlendiren rehberlik birimimiz her bir öğrenci ile bire bir ilgilenmekte ve öğrencilere destek sağlamaktadır.

 Rehberlik biriminin yaptığı çalışmalar:

- Öğrencileri tanımak ve değerlendirmek amacıyla yaş gruplarına göre çeşitli envanterler formal ve informal tekniklerle kullanılmaktadır.
- Doğru çalışma becerileri kazandırmak amacı ile verimli ders çalışma yöntemleri hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.
- Öğrencilerimizde geliştirilmesi istenen özellikler ve bunların eğitim modellerine uygulanması konusunda öğretmenlerimize rehberlik edilmektedir.
- Öğrencilerimizde empati duygusunun gelişmesine yönelik bireysel ve grup çalışmaları yapılmakta; bunlar oyun, dramatizasyonlar, etkileşim grupları şeklinde gerçekleşmektedir.
- Karakter eğitimi çerçevesinde yaş gruplarına göre değerlerin tüm okul tarafından ele alınıp çalışmaların yapılması sağlanmaktadır,
- Tüm velilerimiz ile bireysel görüşmeler yapılmaktadır.
- Velilerimize yönelik, rehberlik biriminin işlevleri, görev ve sorumluluklarının anlatıldığı bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir,
- Öğrenci tanıma envanterleri ve öğrenme modelleri ile ilgili etkinlikler uygulanmaktadır,
- Planlı ders çalışma alışkanlığı kazandırma amacıyla “ Verimli Ders Çalışma Yöntemleri ” konulu bilgilendirme çalışması yapılmaktadır.
- Seminerler düzenlenmektedir.
- 2006-2007 öğretim yılı içinde düzenlenen seminerleri görmek için tıklayınız.