Bilgisayar Destekli Eğitim

Özel İstanbul Koleji’inde bilgisayar ve internet tabanlı eğitime büyük önem verilmektedir. Bu amaca hizmet edebilecek donanım ve yazılımlara sahip olan bilgisayar laboratuarımız öğrencilerimize görsel, işitsel ve etkileşimli eğitim olanakları sunmaktadır. E-Learning (elektronik öğrenme) kapsamında bilgisayar laboratuarımız Nets Up School yazılımı ile desteklenmektedir.

Yabancı dil dersleri ağırlıklı olmak üzere tüm derslerde bilgisayar destekli öğrenim benimsenmekte ve konularla ilgili CD-ROM’lardan faydalanılmaktadır. Bu şekilde, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler gibi dersler görsel-işitsel anlamda en verimli hale gelmektedir. Ders esnasında bilgisayar laboratuarında hem ders öğretmeni hem de bilgisayar öğretmeni birlikte bulunmaktadır. Derslerin işlemesinde bire bir ilgi ön planda tutulmaktadır.

 
Dünyada oluşan, bilgisayar ve internet destekli eğitim anlayışını okulumuzda 22 bilgisayardan oluşan bilgisayar laboratuarında sağlamaktayız. 2003 Microsoft Windows ile yönetilen network yapımız tam güvenli internet erişimi sağlamaktadır. Projeksiyon ile hazırlanan ders sunumları ve interaktif içerikler ile eğitim yapılmakta, öğrenci araştırmaya yöneltilerek bilgiyi kendi keşfetmesi amaçlanmaktadır.

E-Learning ile öğrenci internet sayesinde zamandan ve mekandan bağımsız olarak derse katılmakta arzu ettiği zaman ve yerde ders içeriklerine yönelik çalışmalara ulaşması sağlanarak öğrenim desteklenmektedir. Bu şekilde öğrenci okulda gördüğü ders konularına ait sorulara ve ders tekrarlarına evinden ulaşarak derste gördüğü konuları pekiştirmiş olur. Konulara ilişkin verdiği cevaplar öğrencinin başarısını net olarak göstermekte; hatta hangi konunun hangi bölümünde anlaşılmayan bir nokta varsa, öğretmenine saptama fırsatı vermektedir. Bilgisayar teknolojilerinin getirdiği detaylı raporlama ve gelişim istatistiklerini belirleme avantajı; ders öğretmeninin işini kolaylaştırdığı gibi, sistemin getirdiği şeffaflık velilerimize de öğrencilerinin durumunu yakından takip etme şansı vermektedir.